Warszawa: Dwójka aktywistów skazanych po proteście przeciwko Rady Europy uniewinniona!
Informacje - Krajowe
czwartek, 02 lutego 2012 13:51
Wydaniem wyroku uniewinniającego z 25. stycznia 2012 r., po blisko 7 latach zakończyła się sprawa karna dwójki aktywistów, zatrzymanych po III Szczycie RE (2005)! Był to jeden z najdłuższych procesów politycznych uczestników ruchu wolnościowego w Polsce.

Opierając się jedynie na fałszywych zeznaniach policjantów, na rozprawie końcowej z 18. stycznia 2012 r. prokuratura postanowiła uznać oskarżonych za winnych. Wniosła o skazanie sądzonej aktywistki na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, natomiast aktywisty – na karę łączną 9 miesięcy więzienia z tym samym okresem próbnym. Ponieważ przed wniesieniem apelacji obydwoje zostali skazani na kary grzywny, byłoby to rażące pogwałcenie zasad postępowania sądowego, w myśl którego niemożliwe jest pogorszenie sytuacji prawnej oskarżonego. Na szczęście Sąd Rejonowy w Warszawie nie przychylił się do stanowiska prokuratury i postanowił uniewinnić sądzonych aktywistów, a kosztami postępowania sądowego obciążyć Skarb Państwa.

Wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny. Od daty jego orzeczenia prokuratura ma 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie, a po jego otrzymaniu – 14 dni na wniesienie apelacji. Jednak zważywszy na powszechną praktykę, gdy w postępowaniach karnych przeciwko aktywistom sądy zwykle dają wiarę zeznaniom policjantów, wyrok, który zapadł w procesie karnym po RE, to dowód wyjątkowej rozwagi, bezstronności oraz odwagi politycznej warszawskiego Sądu Rejonowego. O tym, czy prokuratura się od niego odwoła, poinformujemy.

ACK - Warszawa