Wrocław: Antyfaszysta uniewinniony!
Informacje - Krajowe
poniedziałek, 30 marca 2009 21:51

W związku z przyjętą linią obrony nie informowaliśmy wcześniej o sprawie szóstego antyfaszysty zatrzymanego 12.04.08 podczas manifestacji NOP/ONR. Aktywista został zatrzymany przez cywilnych policjantów w pobliżu miejsca zgromadzenia neofaszystów pod pretekstem posiadania niebezpiecznych przedmiotów, mimo że żaden z tych przedmiotów nie jest wymieniony w Art. 4.1 Ustawy o broni i amunicji.

Sąd pierwszej instancji orzekł o winie zatrzymanego i skazał go na 500, a po odwołaniu na 300 zł grzywny. Po wniesieniu apelacji Sąd Okręgowy uniewinnił antyfaszystę.  Powodzenie sprawie zawdzięczać należy odmowie składania wyjaśnień oraz podpisu pod policyjnym protokołem, w którym funkcjonariusze zapisali, jakoby zatrzymali antyfaszystę NA zgromadzeniu NOP/ONR. Gdyby zatrzymany podpisał tak sformułowany dokument, jego zeznania kłóciłyby się z Ustawą Prawo o Zgromadzeniach  i obrona byłaby trudniejsza.


Przypominamy, że postępowanie wobec czterech zatrzymanych tego dnia antyfaszystów również zostało umorzone w związku z niedostatecznymi dowodami. Nadal toczy się postępowanie wobec ostatniego zatrzymanego 12.04.08 oraz aktywisty zatrzymanego podczas demonstracji przeciwko  NOP i Zadrudze 21.03.07, oskarżonego o naruszenie nietykalności oraz zniewagę funkcjonariusza policji.


ACK Poznań