Sprawa Tarnac 9 - Julien Coupat wolny!
Informacje - Zagraniczne
piątek, 19 czerwca 2009 13:26
Biuro paryskiego prokuratora ogłosiło  28 maja, że francuskie władze zgodziły się na wypuszczenie z więzienia Juliena Coupat, przetrzymywanego za kratkami przez ponad 6 miesięcy, bez postawienia formalnych zarzutów, a jedynie na podstawie podejrzenia o sabotaż tras kolejowych szybkich pociągów. 34-letni Julien Coupat, został aresztowany przez policję antyterrorystyczną w listopadzie 2008 r. Prokuraturze przez ponad pół roku nie udało sie zebrać żadnych dowodów na uzasadnienie jakiegokolwiek z wysuwanych przeciw niemu oskarżeń.

Aresztowanie Juliena było częścią zakrojonej na szeroką skalę akcji przeciw członkom ruchu określonego przez minister spraw wewnętrznych Michele Alliot-Marie jako "anracho-autonomiści". Podejrzani o przynależność do tej tajemniczej grupy byli przez wiele miesięcy wcześniej inwigilowani i podsłuchiwani przez krajowe służby wywiadowcze.

Coupat, ostatnia z 9 osób zatrzymanych w listopadzie, którą przetrzymywano w więzieniu, utrzymywał od początku, że jest niewinny; toczy się przeciw niemu jednak nadal postępowanie w sprawie zorganizowanego i powiązanego z celami terrorystycznymi zniszczenia mienia.

Warunki jego zwolnienia zakładają, że nie będzie mógł opuszczać regionu Paryża, zmuszono go również do oddania władzom swojego paszportu i dokumentów identyfikacyjnych.

Całkowita porażka służb w sprawie doprowadzenia do skazania osób zatrzymanych w nagłośnionej medialnie "akcji antyterrorystycznej", w którą zaangażowano setki policjantów i agentów wywiadu oraz ogromne publiczne środki jest dla francuskich władz wielką kompromitacją. Rząd oskarżany jest o straszenie opinii publicznej zagrożeniem terrorystycznym i prowokowanie działań mających udowadniać takie zagrożenie by usprawiedliwić wprowadzanie nowych, restrykcyjnych środków bezpieczeństwa.

W pisemnym wywiadzie udzielonym w tym tygodniu gazecie Le Monde, Julien Coupat opisał swoje uwięzienie jako "małostkową zemstę, która jest w miarę zrozumiała, biorąc pod uwagę ogrom zainwestowanych do akcji przeciw "anarcho-autonomistom" środków oraz rozmiary poniesionej przez służby państwowe klęski".

Źródło:
 http://tarnac9.wordpress.com/2009/05/29/julien-coupat-released/

Więcej o sprawie 9 z Tarnac:

 http://pl.indymedia.org/en/2008/11/39724.shtml
 http://pl.indymedia.org/xx/2008/11/39797.shtml

Wywiad z Julienem Coupat:
 http://tarnac9.wordpress.com/2009/05/28/interview-with-julien-coupat/