Ukraina: Anarchistyczne ofiary starć z policją na Majdanie
Informacje - Zagraniczne
poniedziałek, 24 lutego 2014 11:44
Na ukraińskim Majdanie, wbrew oficjalnym komunikatom, trwa od tygodnia wojna domowa - w swym oświadczeniu pisze o tym Autonomiczny Związek Pracowników, demaskując rządowe kłamstwa i ukazując prawdziwy obraz Majdanu: starć wewnętrznie podzielonego i skonfliktowanego społeczeństwa z autorytarną władzą. Kijowscy anarchosyndykaliści nie wspierają żadnej ze stron. Wiedzą, że ktokolwiek wygra, przegrają działacze społeczni i pracowniczy. Nie trzeba było długo czekać, by na Majdanie zostali zabici anarchistyczni i antyfaszystowscy aktywiści.

Tego samego dnia w walkach na Ukrainie poległ anarchista Sergej Kemskij, pochodzący z Krymu z miasta Kercz. Miał 32 lata.

Zdjęcie: Wczoraj w walkach na Ukrainie poległ anarchista Sergej Kemskij, pochodzący z Krymu z miasta Kercz. Miał 32 lata.

W czasie strzelaniny na ul. Instytuckiej dzień później poległ aktywista ekologicznej organizacji "Zelenyj Front" Jewgenij Kotliar. Jego przyjaciele rozpoznali ciało w kostnicy.

Zdjęcie: Przed snem jeszcze jedna niewesoła informacja. W czasie strzelaniny na ul. Instytuckiej poległ aktywista ekologicznej organizacji

Nie zapomnimy! Walka trwa!

info: 161crew.bzzz.net