Hiszpania: groźba wyroku za publikacje zdjęcia tajniaków
Informacje - Zagraniczne
poniedziałek, 28 kwietnia 2014 09:47

Víctorowi Tormo, nauczycielowi, kombatantowi walk pracowniczych zrzeszonemu w anarchosyndykalistycznym związku zawodowym CGT z Castellón , grozi wyrok za publikacje zdjęcia tajnych policjantów hiszpańskich na portalu społecznościowym.

We wrześniu 2012 Victor brał udział w demonstracji przeciwko cięciom w edukacji. Pretekstem do niej była wizyta tego dnia na uniwersytecie Alberto Fabra prezydenta generalnego Walencji. Podczas demonstracji zatrzymano i aresztowano 20 osób. W związku z tą nadmierną skalą represji w dniu następnym zorganizowano akcję protestacyjną i solidarnościową z zatrzymanymi. Akcja przebiegała spokojnie, gdy się zakończyła a ludzie się rozchodzili tajniacy zaatakowali część uczestników, odmawiając podania przyczyn interwencji oraz identyfikacji.

Według Victora cała akcja miała na celu zastraszenie młodych uczestników ruchu społecznego protestu i można śmiało traktować ją jako nadużycie ze strony policji i przekroczenie policyjnych uprawnień. Vivtor zamieścił na swym profilu zdjęcie policjantów z komentarzem.

Po tygodniu od publikacji zdjęcia  został aresztowany pod zarzutem rzekomego ujawnienia tajemnicy.

20 stycznia w pierwszej instancji sprawa została odrzucona bo nie dopatrzono się zarzucanego Victorowi naruszenia tajemnicy - bycie policjantem nie jest objęte tajemnicą. 8 policjantów wznowiło jednak sprawę. Obecnie sędzia trybunału w Castellón zgadza się z policją i żąda 3 lat więzienia i 16000 euro kary zadośćuczynienia.

Jest to dla wszystkich z nas oczywiste, że kolejny raz instytucje państwa bronią swoich siepaczy i pragną dokonać pokazowego ukarania kogo,ś kto się odważył przemówić w obronie pokrzywdzonych.

Sam Victor uważa:"To jest proces polityczny, na wniosek rządu i zastępcy szefa policji."

W dokumentach policyjnych Victor Tormo jest skatalogowany jako "lewak" i działacz. Dzieje się to w ramach szerokiej akcji rejestracji ludzi biorących udział w ruchu społecznym i protestacyjnym rozpętanej na wniosek wiceministra Davida Barelles. ( Program ten ma służyć do kontroli, zastraszenia i stłumienia obecnej fali protestacyjnej społeczeństwa.) Fala represji obecnie rozciąga się od kar pieniężnych po wyroki więzienia.

Koledzy i Koleżanki ze związku wzywają wszystkich do solidarnego wystąpienia w obronie Victora i prawa do wolności wypowiedzi.

Nie będziemy milcześ! Nie lękamy się!

CGT Valencja 21.04.2014

Źródło: http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/campana-antirrepresiva