Zmiany w prawie o zgromadzeniach!
Informacje - Krajowe
sobota, 20 września 2014 18:33
18 września Trybunał Konstytucyjny wydał opinię na temat nowelizacji prezydenta dotyczącej ustawy o zgromadzeniach oraz starszych zapisów z tego dokumentu.

Część propozycji Komorowskiego została uznana za niezgodna z konstytucją, co oznacza, że zostaną one zmodyfikowane. Niektóre zmiany wejdą w życie z chwilą publikacji tegoż wyroku w Dzienniku Ustaw, na wycofanie się z innych zapisów sejm dostał rok.

Przepisy z ustawy o zgromadzeniach , które wygasną jako pierwsze są następujące:

Zgromadzenie musi liczyć przynajmniej 15 osób - uznano, że jest to równoznaczne z zakazem małych zgromadzeń, a więc niezgodne z konstytucją.

Zakaz dotyczący organizowania dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie, gdy ich przeprowadzenie zagraża bezpieczeństwu a protestujących nie można oddzielić został nieznacznie zmieniony. Już za chwilę bowiem urzędnicy nie będą mogli żądać od organizatora, który zgromadzenie zgłosił jako drugi, aby zmienił jego miejsce i czas.

Przepisy, które sejm musi zmienić w ciągu roku:

Zgromadzenie musi zostać zgłoszone najpóźniej 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia - uniemożliwiano w ten sposób organizację spontanicznych zgromadzeń będących reakcją na bieżące wydarzenia

Do tej pory urzędnicy mogli odmówić organizacji zgromadzenia najpóźniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem a Wojewoda musiał wszystko rozpatrzyć w ciągu doby, często zdarzało się jednak, że robił to już po terminie, w którym do danego zgromadzenia miało dojść - TK doszedł więc do wniosku, że ten tryb zaskarżenia odmownej decyzji jest iluzją prawa do kontroli odwołań, a co za tym idzie trzeba go usunąć.

Trybunał ogłosił również, że przewodniczący danego zgromadzenia nie może być pozywany za zniszczenia dokonane podczas manifestacji jeśli uprzednio nie zostanie mu udowodnione, że umyślnie nie reagował na niepokojące zachowanie protestujących.

W tej chwili po pierwszym czytaniu w Sejmie jest kolejna prezydencka nowelizacja ustawy o zgromadzeniach. Znajduje się w niej m.in. kontrowersyjny zapis o zakazie zakrywania twarzy.