Słupsk: Rozprawa za wykroczenie
Informacje - Krajowe
środa, 21 października 2009 10:17
16.10.2009  przed słupskim sądem odbyła się pierwsza rozprawa sześciu osób, które złożyły odwołania od mandatów nakazowych za zakłócanie ciszy nocnej po demonstracji przeciwko tarczy antyrakietowej w 2008 roku.  Na sali rozpraw pojawili się jedynie oskarżeni (jedna osoba się nie stawiła, sąd nie przyjął usprawiedliwienia),  adwokat prowadząca obronę oraz oskarżyciel (policjant).

Nikt z oskarżonych nie przyznał się do winy, wszyscy składali wyjaśnienia. Wszystkie osoby zeznały, iż w mieszkaniu, do momentu wtargnięcia policji, panował spokój, a większość osób spała.  Wszyscy zwracali uwagę na szczególną brutalność interweniującej policji oraz o zastraszaniu podczas przesłuchań na komisariacie. Podważono także podstawy interwencji, która jawnie była zaplanowanym, politycznym działaniem mającym na celu zastraszenie aktywistów. Adwokat starała się podkreślać okoliczności zatrzymania. Oskarżyciel nie zadawał wielu pytań, zdawał się być nie do końca zorientowany w sprawie. Następna rozprawa, podczas której zostaną przesłuchani świadkowie odbędzie się 27.11 w sądzie na ul. Szarych Szeregów 13, Słupsk.

Jednocześnie przed słupskim sądem toczy się postępowanie karne wobec 9 oskarżónych o „znieważenie” oraz „czynną napaść na funkcjonariuszy”. Tym 9 osobom mającym sprawy karne umorzono  sprawy wykroczeniowe, w których obwiniono je także o „naruszenie ciszy nocnej”. Uznano, że skoro w tej samej sprawie toczy się postępowanie karne, nie wymaga to dodatkowej, wykroczeniowej. Z uwagi na niemożność dotarcia na styczniową rozprawę przez jednego z oskarżonych, przełożono ją na marzec 2009 r. Ta również została przesunięta na późniejszy termin, który nie został jeszcze wyznaczony. Najprawdopodobniej będzie to dopiero listopad br.

Obronę prowadzi adwokat, który reprezentuje wszytskie osoby oskarżone w sparwie słupskiej. Adwokat został już opłacony, jednak w przypadku ew. apelacji i wzrostu kosztów prowadzenia sprawy cenne będzie dodatkowe wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać na konto:

BZWBK SA
50 1090 1447 0000 0001 0910 8536
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ulica
ul. Pułaskiego 21a, Poznań
tytułem: "Słupsk"

Zobacz szczegółowy raport ACK Poznań dot. całej sprawy