Protest podczas konferencji w Hotelu Intercontinental; anarchiści uniewinnieni
Informacje - Krajowe
piątek, 07 listopada 2014 10:34

28.10.2014 r., Sąd Rejonowy Warszawy Śródmieście uniewinnił aktywistów i aktywistki w sprawie konferencji o gazie łupkowym.

Łącznie jedenaście osób było oskarżonych przez Hotel Intercontinental w Warszawie o czyn z art 193 k.k.(zakłócenie miru domowego). Wygrana sprawa sądowa była reperkusją po skutecznie zablokowanej przemowie inauguracyjnej na konferencji "Shale Gas World Europe 2011" odbywającą się w ww. hotelu.

Proces, o którym mowa trwał trzy lata. Równolegle do kampanii promocyjnej Chevronu, władza usiłowała silnie represjonować tych, którzy zdecydowali się głośno skrytykować ten koncern. Wydobywanie gazu łupkowego i represje wobec jego przeciwników to proceder, o którym już pisaliśmy.

W grupie osób, które blokowały w 2011 r. sale konferencyjną hotelu Intercontinental znajdują się osoby związane z poznańskim środowiskiem anarchistycznym. Przypominamy, iż wyżej opisana sprawa nie jest pierwszą, która została wygrana przez ruch anarchistyczny, inne to m.in.: przewodzenie nielegalnej demonstracji pod jednym z banków WBK w 2014 r., zniszczenie radiowozów podczas blokady antyfaszystowskiej w 2011 r. czy, naruszenie miru domowego MTP w 2010 r.

W ustnym uzasadnieniu wyroku możemy odnaleźć bardzo interesujące informacje. Mianowicie, ostatnio często stosowany przeciwko anarchistom paragraf 193 k.k. chroni wolność osób fizycznych korzystających z pomieszczeń. Nie znajduje on jednak zastosowania przy podmiotach zbiorowych. Ustawodawca nie przewidział zatem ochrony tym paragrafem instytucji, biur czy firm. W przypadku Hotelu Intercontinental sąd rozpatrywał również zmianę paragrafu na 58 k.w. par 1. czyli zakłócenie porządku publicznego. Lecz w tej sytuacji również czyn nie został zakwalifikowany jako karalny, gdyż hotelu nie uznano za miejsce publiczne.

W związku z powyższym nawołujemy do okupacji przestrzeni jako formy protestu – nieposłuszeństwa społecznego. Opisana sytuacja jest bowiem przykładem luki prawnej, która tylko czeka na wykorzystanie!