Białoruś:Kolejna rozprawa Diedka
Informacje - Zagraniczne
poniedziałek, 23 lutego 2015 09:29

Kolejna rozprawa w sprawie więźnia politycznego Diedka odbędzie się 25 lutego

Nikołajowi Dedkowi grozi jeszcze rok kolonii.

18 lutego wyznaczony został termin kolejnej rozprawy więźnia politycznego. Rozprawa przy drzwiach zamkniętych odbędzie się 25 lutego w więzieniu nr 4 w Mohylewie o czym poinformowała Walerija Chotina, żona Nikołaja Diedka, pisze statkevich.org.

Sędzią na rozprawie będzie sędzia z sądu dzielnicy lenińskiej miasta Mohylew.

Aktywista ruchu anarchistycznego, Nikołaj Diedok został skazany na cztery i pół roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za czyny chuligańskie względem budynków rządowych. Aktywista nie przyznał się do winy i odmówił podpisania prośby o uniewinnienie.

Międzynarodowe organizacje zajmujące się obroną praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.

Pod koniec maja 2012 roku decyzją naczelnika Szkłowskiej kolonii nr 7 Nikołaj Dedok został przeniesiony do celi więziennej. Wcześniej niejednokrotnie zmuszano go do pisania próśb o uniewinnienie. Przez cały czas odsiadywania wyroku w mohylewskiej kolonii nr 15 i szkłowskiej kolonii nr 17 aktywista był karany ponad 10 razy za różne wymyślone przewinienia, co uniemożliwiało mu skorzystanie z amnestii.

4 grudnia 2012 roku specjalna komisja kolonii zadecydowała przenieść Nikołaja Diedka do więzienia. Jako przyczynę podano „wielokrotne naruszanie dyscypliny”. Przedstawiono skazanemu aż 22 takie przypadki.

W listopadzie 2014 roku, 3 miesiące przed zakończeniem wyroku, w sprawie Nikołaja Dedka wszczęto kolejne postępowanie karne z artykułu 411, za naruszenie reżimu odbywania kary. Artykuł ten przewiduje przedłużenie aresztu do roku.

Czynności dochodzeniowo-śledcze trwały 2 miesiące, a potem sprawa została przekazana przez prokuratora do dalszego wyjaśnienia, które trwało kolejny miesiąc.

Nikołaj Dedok powinien wyjść na wolność 3 marca.