Rosja: Aleksiej Polichowicz zwolniony!
Informacje - Zagraniczne
poniedziałek, 19 października 2015 13:39
Rejonowy sąd w Riazaniu warunkowo zwolnił Aleksieja Polichowicza, który dostał wyrok w sprawie zamieszek na Placu Bołotnym w Moskwie 6 maja 2012 r.. Informacje te podała adwokatka anarchisty Swietłana Sidorkina. W lutym podobne ubieganie się o zwolnienie zostało odrzucone przez sąd. W czerwcu b.r. zwolniony został inny figurant "sprawy bołotnej” anarchista Stepan Zimin. Obydwaj byli uznani za winnych udziału w masowych zamieszkach (cz. 2 art. 212 KK) oraz dopuszczenia się przemocy wobec przedstawicieli władzy (cz. 1 art. 318 KK) i skazani na 3,5 lata kolonii karnej. Poza nimi jeszcze 5 figurantów "sprawy bołotnej” otrzymało wyroki od 2,5 do 4 lat. Z kolei anarchistka Aleksandra Duchanina otrzymała wyrok w zawieszeniu.

Źródło: http://zona.media/news/polikhovich-udo/