Białoruś: Najnowsze informacje
Informacje - Krajowe
piątek, 29 kwietnia 2016 19:03

Na przełomie marca/kwietnia na Białorusi miała miejsce kolejna fala represji przeciwko działaczom ruchu anarchistycznego i antyfaszystowskiego, młodzieży subkulturowej i kibiców piłkarskich.

W trakcie jednego z przeszukań funkcjonariusze przyznali, że generalny prokurator nakazał im zajrzeć do wszystkich -  związanych z osobami z subkultur -  spraw z ostatnich 2-3 lat i wsadzić za kraty każdego, kto do tej pory za nie jeszcze nie trafił.

W Brześciu GUBOP (Główny Zarząd ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną) regularnie wzywa antyfaszystów i anarchistów na przesłuchania, w ich mieszkaniach odbywają się przeszukania.

Aktualnie na podstawie art. 339.2 KK RB (chuligaństwo w grupie osób) toczy się sprawa kryminalna dotycząca bójki antyfaszystów z neonazistami. Wnioski zostały złożone przez „ofiary”, które żądają dużych sum pieniędzy za odwołanie swoich oskarżeń.

Ponadto milicja wznowiła sprawę dotyczącą bójki (bez podłoża politycznego), która miała miejsce kilka lat temu. Organy ścigania dążą też do tego, żeby z miejscowych antyfaszystów, na których napadli pijani dresiarze, zrobić oskarżonych. Niedawno w obecności GUBOP oraz uzbrojonego OMONu, odbyły się przeszukania u byłych oskarżonych w sprawie (przynajmniej u 5 osób). W wyniku tych działań jedna osoba dostała 3 dni aresztu. Sprawę, którą prowadzi śledczy Chaczatarian z Lenińskiego Rejonowego Wydziału Spraw Wewnętrznych, wszczęto na podstawie art. 339.2 KK RB.

W Brześciu po „Marszu przeciwko grabieży państwowej” (https://www.youtube.com/watch?v=gVFudq0R-2g), który odbył się 28 lutego, doszło do zatrzymań i przeszukań. Wiadomo też, że wszczęto sprawę dotyczącą uszkodzenia billboardu z reklamą podatków.

Trochę wcześniej - w Białooziersku - na antyfaszyście wymuszano zaskarżenie neonazisty, który zaatakował go w sklepie.

Z kolei w Grodnie miejscowych antyfaszystów przesłuchiwano w sprawie bójki z prawicowymi kibicami w charakterze ofiar, później jednak wymuszono na neonazistach skorzystanie z zasady rekryminacji, po czym wszczęto sprawę przeciwko jednemu z antyfaszystów.

W kwietniu milicja w Żłobinie przeszukiwała mieszkania miejscowej młodzieży subkulturowej i uczestników punkowego zespołu. Powodem stał się zniszczony baner reklamowy, o którego uszkodzenie podejrzewano „anarchistów”.

22 marca odbyły się przeszukania u kibiców drużyny piłkarskiej „Partyzant Mińsk” (dawniej MTZ-RIPO), w związku z incydentem mającym miejsce ponad 1,5 roku temu. Według niektórych danych przeszukanych zostało ponad 20. osób, kibicom konfiskowano sprzęt komputerowy i koszulki.

Sprawa kryminalna na podstawie art. 339.2 KK RB (chuligaństwo w grupie osób) została wszczęta 29 czerwca 2014 r., kiedy to kilku kibiców „Partyzanta” zablokowano w mińskim trolejbusie. Podczas zdarzenia z kibicami klubu „Torpedo” zostały zdemontowane pantografy pojazdów, potłuczone szyby, rozpylony gaz łzawiący. 10 dni po zdarzeniu służba prasowa MSW oświadczyła, iż zatrzymano ponad 10 kibiców, których jednak zwolniono bez wysunięcia oskarżenia.

Aktualnie ponad miesiąc trzech oskarżonych w tej sprawie Ilja Wołowik, Wadim Bojko i Dmitrij Ciechanowicz znajduje się w areszcie śledczym, grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Nie jest to pierwszy przypadek kiedy sprawa sprzed 2 lat zostaje wznowiona: w ubiegłym roku w sprawie bójki z neonazistami w Brześciu (która odbyła się w 2013 r.) wyroki pozbawienia wolności dostali  Dmitrij Stieszenko i Roman Bogdan, dwa lata wcześniej wyrok usłyszał ich towarzysz Dmitrij Zwańko.


Adresy brzeskich antyfaszystów:

Dmitrij Stieszenko / Стешенко Дмитрий  
213800 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Сикорского 1-а, ИК-2,отряд 14

Dmitrij Zwańko / Званько Дмитрий           
213800 Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул.Сикорского 1-а, ИК-2,отряд 8.

Roman Bogdan / Богдан Роман      
213010 Могилёвская обл., г. Шклов, п. Молодежный, ИК-17, отряд 12


Warto dodać, że w kwietniu na Białorusi zostały przyjęte poprawki do ustawy, które wprowadzają odpowiedzialność karną za utworzenie ekstremistycznej grupy, kierowanie nią lub jej jednostkami strukturalnymi, finansowanie jej działalności (pozbawienie wolności do 7 lat); za nielegalną produkcję, zakup, przekazywanie, posiadanie, sprzedaż, magazynowanie, transport, przekazywanie „koktajli Mołotowa” (pozbawienie wolności do 5 lat); za podżeganie do nienawiści lub niezgody społecznej (pozbawienie wolności do 5 lat) oraz za udział na terytorium obcego państwa w grupie zbrojnej lub konfliktach zbrojnych, działaniach wojskowych, werbowanie lub przygotowanie osób do takiego udziału.

Źródła: http://abc-belarus.org/ ;

http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11600358&p1=1&p5=0