Katowice: Antykongres 2015 - akcje solidarnościowe
Informacje - Krajowe
poniedziałek, 21 listopada 2016 20:14

W zeszłym roku, po demonstracji Antykongresowej w Katowicach, anarchiści zajęli pustostan należący do miasta. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na wysokie i zarazem bezsensowne wydatki na zorganizowanie Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz budowę centrum kongresowego.Akcja okupacyjna zakończyła się wezwaniem na miejsce jednostki antyterrorystycznej i postawieniem 21 anarchistów w stan oskarżenia za naruszenie miru domowego.

Mimo, że minął już rok, sąd nadal nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie. 15 czerwca większa część zatrzymanych osób z Kamienicy zdecydowała się przyjąć warunkowe umorzenie postępowania. Jednak pięciu z zatrzymanych na Mariackiej nie zgodziło się na kompromis, dla nich walka trwa.
Wzywamy wszystkich do okazania solidarności i zjawienia się przed Sądem Rejonowym na ul. Francuskiej 40 w Katowicach, 23 listopada o godz. 8.30. Razem okażemy solidarność, która jest naszą największą bronią. Przybywając pod drzwi sądu, nie tylko zademonstrujemy swoje wsparcie dla zatrzymanych, ale również pokażemy władzy, że represje wobec oddolnych ruchów społecznych, zawsze spotkają się ze stanowczą reakcją ze strony ruchu anarchistycznego!

Jeśli tego dnia nie możecie pojawić się w Katowicach zachęcamy do innych form solidarności - nawet na odległość. Nagłośnimy sprawę raz jeszcze, pokażmy, że nie jesteśmy niewidzialni.

Kapitał Ludzki Stawia Opór!

Źródło: http://www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/component/k2/item/1142-antykongres-2015-akcja-solidarno%C5%9Bciowa