PROTEST PRZECIWKO REPRESJOM GRECKICH ANARCHISTÓW
Dokumenty - Oświadczenia
sobota, 05 listopada 2005 21:25

Jesteśmy głęboko oburzeni falą państwowych represji, która ostatnimi miesiącami dotyka grecki ruch anarchistyczny. 7 lipca br. policjanci w cywilu aresztowali w Atenach dwóch aktywistów - G. Kalaijidisa i P. Karasarinisa podczas próby pozbycia się przez nich dwóch tarczy policyjnych. Tuż po aresztowaniu najechali także ich domy. U Kalaijidisa znaleziono cztery pistolety z czystą kartoteką. Ich posiadanie usprawiedliwił on tradycyjnym prawem noszenia broni na rodzinnej Krecie. Znalezione w jego domu zdawkowe zapiski policja zinterpretowała po swojemu, by całkowicie fałszywie oskarżyć go o posiadanie 8 granatów i pistoletu maszynowego. Natomiast posiadanie dwóch tarcz prewencji połączyła z atakiem na busa policyjnego 12 maja – aktem zemsty za ostrzelanie anarchistów przez policję dwa dni wcześniej na Politechnice i zranienie jednego z nich w nogę. Kalaijidis i Karasarinis zostali oskarżeni o „posiadanie broni” (koktajle Mołotowa), „zamiar spowodowania uszczerbku na zdrowiu”, „kradzież” oraz „członkostwo w gangu”, jednak wkrótce prokurator dodał zarzuty „seryjnego usiłowania morderstwa” oraz „spowodowania wybuchów”. Wkrótce potem otwarto skrzynkę depozytową, w której policja rzekomo znalazła około 100 sztuk amunicji. Jej numer odnaleziono w domu Kalaijidisa, jednak w istocie otworzył ją w 1998 roku P. Aspiotis, którego wkrótce później również aresztowano. W efekcie wobec trzech niewinnie oskarżonych osób władze sądowe zastosowały „prawo antyterrorystyczne” i dodały zarzut „posiadania środków wybuchowych”. Wszyscy greccy anarchiści zostali oskarżeni o członkostwo w kryminalnej / terrorystycznej, faktycznie nie istniejącej organizacji MAT oraz o przynależność do równie fikcyjnej “organizacji anarchistów z Exarhia”. Zarzucono im również rzucenie ponad 200 koktajli Mołotowa na różne cele. Wedle organów śledczych właśnie tyle użyto w Atenach od 1998 roku!

Te przypadki nie są, niestety, odosobnione. Wpisują się w politykę władz greckich. Wraz z pozostającą na jej usługach policją od lat jawnie dopuszcza się represji wobec anarchistów i wszystkich innych, którzy mają odwagę się jej przeciwstawić i walczą przeciwko wyzyskowi. Przypomnijmy - na początku 2005 roku przed sądem postawiono 7 aktywistów bezpodstawnie zatrzymanych podczas mobilizacji przeciwko szczytowi UE w Salonikach z 2003 roku, którzy zostali uwolnieni 28 listopada 2003 r. Teraz najwidoczniej chce mieć na ręku krew kolejnych ofiar. Dopuszczając się brudnych kłamstw, rzucając fałszywe oskarżenia i cynicznie wykorzystując prawo “antyterrorystyczne” rząd grecki konsekwentnie dąży do kryminalizacji ruchu anarchistycznego. Poddaje go coraz bardziej dotkliwym karom i kontroli.

Jednak nie damy się uciszyć! Nigdy nie damy swego przyzwolenia na coraz bardziej dotkliwe represje państwowego aparatu władzy dotykające grecki ruch anarchistyczny. Solidaryzując się w pełni z prześladowanymi towarzyszami - G. Kalaijidisem i P. Karasarinisem, okazujemy im swe wsparcie, domagamy się ich uwolnienia oraz oczyszczenia z ciążących na nich, całkowicie fałszywych zarzutów. Zapewniamy, że będziemy czujnie śledzić poczynania organów władzy i patrzeć im na ręce. W razie jakichkolwiek represji, które dotkną naszych towarzyszy, na pewno nie pozostaniemy obojętni. Nikt, kto walczy o świat wolny od ucisku ze strony państwa nie może być prześladowany! Żadne represje nas nie powstrzymają! Wolność dla greckich anarchistów!

Federacja Anarchistyczna s. Warszawa

Warszawska Grupa Anarchistyczna

Anarchistyczny Czarny Krzyż